loading
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Što je ECVET?

Europski kontekst

Lisabonska strategija dogovorena je na sjednici Europskoga vijeća u Lisabonu 2000. godine. Europska unija zacrtala je strateški cilj da “do 2010. godine postane najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo svijeta utemeljeno na znanju, sposobno za održiv gospodarski rast s većim brojem i kvalitetnijim radnim mjestima te većom socijalnom kohezijom” (Europsko vijeće, 2000.). Lisabonska strategija prepoznala je važnost razvoja visoko kvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sa svrhom promicanja socijalne inkluzije, kohezije, mobilnosti, zapošljivosti i konkurentnosti. Od država članica Europske unije očekivalo se ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje te provedba aktivne politike zapošljavanja kako bi olakšale tranziciju prema gospodarstvu temeljenom na znanju.

Kopenhaška deklaracija europskih ministara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te Europske komisije o jačanju europske suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju potpisana je u Kopenhagenu u studenome 2002. godine i bila je odgovor na ciljeve postavljene u Lisabonskoj strategiji.

Prioriteti postavljeni u Kopenhaškoj deklaraciji usmjereni su na:

 • jačanje europske dimenzije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • povećanje informiranosti, usmjeravanje i savjetovanje te transparentnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
 • razvijanje alata za međusobno priznavanje i vrednovanje kompetencija i kvalifikacija;
 • poboljšanje osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Kopenhaški proces započeo je potpisivanjem Kopenhaške deklaracije, a usmjeren je na poboljšanje učinkovitosti, kvalitete i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi.

Osnovni ciljevi su:

 • reforma nacionalih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
 • razvoj zajedničkih europskih okvira i alata koji povećavaju transparentnost i kvalitetu kompetencija i kvalifikacija te olakšavaju mobilnost (EQF, EQAVET, ECVET i Europass).

Kopenhaški proces je sastavni dio europskog strateškog okvira Obrazovanje i osposobljavanje 2020. te će pridonijeti ostvarivanju ciljeva vezanih za obrazovanje iz strategije Europa 2020.

Nacionalni ministri obrazovanja sastajali su se svake dvije godine kako bi revidirali Kopenhaški proces i pritom su objavljivane izjave kojima su prioriteti potvrđivani i proširivani:

Nakon što su na sastanku u Brugesu 2010. određeni prioriteti i dugoročni strateški ciljevi za europsku suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za razdoblje od 2011. do 2020., europski ministri za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i socijalni partneri nastavili su raspravljati o predstojećim izazovima i budućnosti Kopenhaškoga procesa te se usuglasili oko pet prioritetnih područja definiranih Zaključcima iz Rige (2015.):

 • promicanje svih oblika učenja temeljenog na radu
 • daljnji razvoj osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i pružanja informacija o potrebama tržišta rada inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju
 • unaprjeđenje dostupnosti strukovnog obrazovanja, između ostalog osiguranjem bolje prohodnosti te vrjednovanjem neformalnog i informalnog učenja
 • jačanje ključnih kompetencija u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju
 • osiguravanje inicijalnog i kontinuiranoga profesionalnoga razvoja nastavnika, pripravnika i mentora u strukovnom obrazovanju. 

Provedba ECVET-a u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama

U Hrvatskoj i drugim Europskim zemljama ECVET se zasad provodi u kontekstu međunarodne mobilnosti učenika strukovnih škola. Oslanjajući se na sastavnice (tehničke elemente) ECVET-a, takvi programi razmjene i projekti mobilnosti postižu visoku kvalitetu uz višestruke prednosti primjene ovoga sustava za strukovne škole i učenike.

Prednosti ECVET-a za strukovne škole:

 • privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • veći ugled škole
 • partnerstvo s inozemnim školama
 • stjecanje međunarodnih iskustava za nastavnike
 • postizanje i jačanje europske dimenzije obrazovanja.

Prednosti ECVET-a za učenika:

 • nova iskustva i izazovi
 • učenje i praksa u drugoj europskoj zemlji
 • usavršavanje stranih jezika i upoznavanje različitih kultura
 • priznavanje postignuća stečenih tijekom mobilnosti u matičnoj strukovnoj školi, odnosno u nacionalnom obrazovnom sustavu
 • povećana konkurentnost na tržištu rada.
text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija