loading
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Što je ECVET?

ECVET u kontekstu međunarodne mobilnosti

ECVET je europski alat za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja stečenih tijekom međunarodne mobilnosti. Primjena ECVET-a projektima osigurava dodanu vrijednost te omogućuje bolje razumijevanje postignutih kvalifikacija, a temeljni cilj je omogućiti da ishodi učenja stečeni tijekom međunarodne mobilnost postanu sastavni dio kvalifikacije za koju se učenik obrazuje u matičnoj ustanovi.

Jedan od ključnih elemenata ECVET-a je međunarodna mobilnost, odnosno skup aktivnosti prilagođenih polaznicima s ciljem stjecanja novih i/ili proširivanja stečenih znanja, vještina i kompetencija, kao i povezivanja novostečenih s prethodno stečenim. Polaznicima se nudi mogućnost upoznavanja suvremenih tehnologija i različitih kultura, učenja jezika te stjecanja radnog iskustva u inozemstvu, čime povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Namjera je europskih politika i smjernica polaznicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju omogućiti dulje trajanje međunarodne mobilnosti sa svrhom učenja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj alata za priznavanje stečenih ishoda učenja u razdoblju međunarodne mobilnosti kao sastavnoga dijela obrazovanja i osposobljavanja polaznika.

Međunarodnom mobilnošću uz primjenu ECVET-a potiče se razmjena i međusobno povjerenje te partnerstvo svih pružatelja strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja i nadležnih ustanova u Europi.

Leonardo da Vinci i Erasmus+

Od 2009. do 2013. međunarodne mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj ostvarivale su se kroz europski Program za cjeloživotno učenje (potprogram Leonardo da Vinci), a njihova provedba nastavljena je i u okviru programa Erasmus+, koji se u Hrvatskoj provodi od 2014.

Najznačajnija aktivnost programa Leonardo da Vinci, Mobilnost, bila je usmjerena na provođenje inozemne stručne prakse za ciljnu skupinu osoba koje su u sustavu početnog strukovnog obrazovanja (IVT mobilnost) i osoba na tržištu rada (PLM mobilnost), odnosno stručnog usavršavanja za stručnjake u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VETPRO mobilnost). Sudionici su prepoznali mobilnost kao izrazito korisnu za stjecanje novih stručnih znanja i vještina, upoznavanje s drugačijim sustavima strukovnog obrazovanja, profesionalno umrežavanje, stvaranje mogućnosti zaposlenja u inozemstvu, ali i za jačanje jezičnih, kulturoloških i komunikacijskih kompetencija. Dodatno, međunarodne mobilnosti su se ostvarivale Leonardo da Vinci Partnerstvima kroz koje su sudionici sudjelovali na projektnim sastancima, studijskim posjetima, radionicama i sl. vezanima za temu projekta.

Kao najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Erasmus+ nudi učenicima, osoblju i organizacijama uključenima u strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogućnost sudjelovanja u projektima mobilnosti (Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i strateškim partnerstvima (Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse). Više informacija o mogućnostima sudjelovanja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potražite na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija