loading
ECVET događanja
ECVET događanja

Događanja

Forum o ECVET-u

- datum objave: 20.lipnja.2019.

Od 20. do 21. lipnja u Rotterdamu je održan Forum o ECVET-u, godišnji sastanak koordinatora, članova radnih skupina, korisnika, poslodavaca i drugih relevantnih dionika zainteresiranih za primjenu i promociju ovog europskog alata za priznavanje i potvrđivanje ishoda učenja. Tema ovogodišnjeg sastanka bila je tržište rada budućnosti, s naglaskom na ulogu i mogućnosti primjene principa ECVET-a u povezivanju učenja i rada. Događaj je okupio oko 130 sudionika iz 30-ak europskih zemalja, a hrvatsku delegaciju na ovogodišnjem forumu predstavljali su Josip Luša (Agencija za mobilnost i programe Europske unije, nacionalni koordinator za ECVET), Nino Buić (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, član hrvatske Radne skupine stručnjaka za ECVET), Mirela Franović (Hrvatska obrtnička komora) i Dubravko Diklić (Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića).

Sudionici foruma

Program je prvog dana otvoren pozdravnim riječima predstavnika Europske komisije (Koen Bois d’Enghien, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) i organizatora (Inge Vossenaar, nizozemsko Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti). Bois d’Enghien se u svom izlaganju osvrnuo na postignuća i rezultate u proteklih 10 godina, naglasivši pritom kako je primjena ECVET-a doprinijela harmonizaciji sustava strukovnog obrazovanja i osposbljavanja na europskoj razini te da Europska komisija smatra kako njegove principe treba nastaviti promicati i u budućim generacijama programa. Vossenaar je dodatno naglasila kako je neupitno da su principi ECVET-a (definiranje, kreiranje i priznavanje ishoda učenja neovisno o kontekstu u kojem su stečeni) u primjeni u većini zemalja koje sudjeluju u programu Erasmus+, olakšavajući time integraciju stečenih ishoda učenja u učenikovu kvalifikaciju i osiguravajući dodanu vrijednost mobilnostima.

Prvog dana foruma na rasporedu su bila i tri plenarna izlaganja, koja su održali Marieke Vandeweyer iz OECD-a (Vještine i znanja za tržište rada budućnosti), Marc van der Meer sa Sveučilišta Tilburg (Nizozemski sustav obrazovanja i njegova prilagodba potrebama tržišta rada) te Giovanni Crisona iz Mreže Skillman (Transnacionalna platforma za strukovne centre izvrsnosti). Uslijedile su paralelni radionički blokovi tijekom kojih su predstavljeni primjeri dobre prakse iz različitih europskih zemalja te obrađene teme poput uloge ECVET-a u kreiranju novih kurikula, procesa priznavanja ishoda učenja, uloge ECVET-a u procesu prekvalifikacije i sl.

Sudionici foruma

Drugi dan sastanka bazirao se na metodi inkubatora ideja, tj. sudionicima je pružena mogućnost da u kratkom vremenu u skupinama izmjenjuju ideje i raspravljaju o različitim temama koje se tiču vještina i kompetencija potrebnih za tržište rada budućnosti. Zaključno je istaknuto kako upravo srednjokvalificirana zanimanja podliježu najvećem riziku nestajanja i automatizacije, zbog čega je potrebna tješnja suradnja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s dionicima s tržišta rada. Naglašena je i važnost kontinuiranog pružanja ciljanih i kvalitetno osmišljenih treninga i usavršavanja postojećim i budućim zaposlenicima, kao i njihovo priznavanje i prepoznavanje na tržište rada, što primjena alata poput ECVET-a uvelike potiče i olakšava.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija