loading
ECVET događanja
ECVET događanja

Događanja

Nove europske strategije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

- datum objave: 01.ožujka.2021.

Usvajanjem Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost i Deklaracije iz Osnabrücka, predstavljeni su novi ciljevi i prioriteti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a koji uključuju i promjene u djelovanju nacionalnih radnih skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET). Nove strategije počivaju na idejama fleksibilnosti, sposobnosti brze prilagodbe promjenama na tržištu rada, inovativnosti, zelene i digitalne tranzicije, modernizacije sustava, osiguravanja kvalitete te promicanja jednakih mogućnosti.

Radna skupina stručnjaka za ECVET je projekt koji je Europska komisija financirala u razdoblju od 2012. do 2020., a hrvatska skupina djelovala je uz punu administrativnu, tehničku i programsku potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Svrha provedbe projekta bila je učinkovita promidžba ovog europskog alata za potvrđivanje i priznavanje ishoda učenja i njegovih prednosti među svim dionicima na nacionalnoj razini, kao i stvaranje preduvjeta za njegovu primjenu, ponajprije u kontekstu međunarodnih mobilnosti učenika strukovnih škola. Prednosti primjene ovog alata je tijekom godina prepoznao veliki broj korisnika kojima su odobreni projekti u okviru programa Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposbljavanja. Konkretno, ECVET je u prethodnom programskom razdoblju (2014. – 2020.) prilikom realizacije međunarodnih mobilnosti primijenilo više od 70 strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, a članovi radne skupine održali su 45 radionica kojima je prisustvovalo više od 1500 sudionika. U navedenom razdoblju izdan je i čitav niz relevantnih publikacija, a na mrežne stranice je, osim detaljnih uputa za primjenu i aktualnosti, postavljena i baza s primjerima dobre prakse.

Polaznici radionice

Iako je ECVET kao europski alat za potvrđivanje i priznavanje ishoda učenja uvelike pridonio razvoju kvalitetnijeg iskustva u području mobilnosti, bodovni koncept na europskoj razini nije u potpunosti zaživio te je Vijeće donijelo odluku o stavljanju izvan snage Preporuke o ECVET-u iz 2009. Usprkos tome, ključna načela ECVET-a (upotreba i dokumentiranje jedinica ishoda učenja, međunarodna suradnja, međusobno povjerenje, fleksibilnost i dr.) i dalje ostaju u fokusu europskih obrazovnih programa te su uvrštena u novi Prijedlog preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u tom smislu namjerava zadržati kontinuitet pružanjem podrške novoj Radnoj skupini stručnjaka za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koja će nastaviti promovirati ključne europske alate i principe u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u novom programskom razdoblju.

Nagrađeni s članovima Radne skupine stručnjaka za ECVET

Više informacija o planiranim aktivnostima, koje će se baviti temama poput definiranja i priznavanja ishoda učenja, pružanja podrške u organizaciji učeničkih mobilnosti i osiguravanja kvalitete, uskoro očekujte na našim mrežnim stranicama.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija