loading
ECVET mobilnost
ECVET mobilnost

Mobilnost

ECVET za vrijeme mobilnosti

Zaposlenici u ustanovi domaćinu, bez obzira radi li se o strukovnoj školi ili tvrtki, trebaju biti upoznati s uvjetima mobilnosti polaznika iz inozemstva. Aktivnosti učenja u kojima sudjeluje polazniku trebaju omogućiti stjecanje očekivanih ishoda učenja. Aktivnosti učenja ne trebaju biti ograničene samo na ishode učenja utvrđene u Sporazumu o učenju jer polaznici mogu sudjelovati i u aktivnostima učenja koje se događaju i izvan dogovorenih ishoda učenja.

Za vrijeme trajanja mobilnosti polazniku se može omogućiti i praćenje dijela redovne nastave u matičnoj ustanovi (npr. izravno uključivanje u nastavu korištenjem interneta, individualan rad s nastavnikom - komunikacija elektroničkom poštom, Skype itd.), uzimajući u obzir individualizirani pristup polazniku.

Sporazum o učenju i opis skupova ishoda učenja koje sadrži temeljni je dokument za sve nastavnike i za polaznika za vrijeme razdoblja mobilnosti.

U postupku ocjenjivanja polaznik mora pokazati u kojoj mjeri je usvojio ishode učenja u skladu sa Sporazumom o učenju i Memorandumom o razumijevanju. U razdoblju mobilnosti može se provesti jedan ili više postupaka vrednovanja i ocjenjivanja, ovisno o trajanju mobilnosti i Sporazumu. Ako ocjenjivanje nije u skladu s Memorandumom o razumijevanju i Sporazumom o učenju, matična ustanova može imati poteškoće u potvrđivanju i priznavanju kredita polazniku.

Kada je završen postupak ocjenjivanja, trebaju se dokumentirati rezultati ocjenjivanja stečenih ishoda učenja radi olakšavanja njihova potvrđivanja i priznavanja u matičnoj ustanovi nakon povratka polaznika. Dokazi o stečenim ishodima učenja mogu biti različiti:

 • standardizirane tablice ocjenjivanja u kojima ocjenjivač bilježi postignuća polaznika;
 • pisana izjava ocjenjivača o cjelovitim i djelomičnim postignućima polaznika;
 • brojčane ocjene – u tome je slučaju važno uzajamno razumijevanje mehanizma prijepisa ocjena između ustanova u partnerstvu, budući da mnogi sustavi obrazovanja i osposobljavanja imaju različite pristupe brojčanome ocjenjivanju.

Za vrijeme mobilnosti osiguravanje kvalitete procesa učenja provodi se:

 • upoznavanjem svih sudionika (nastavnika, stručnih učitelja/instruktora, polaznika) s njihovim zadaćama u procesu učenja u inozemstvu i s aktivnostima u pojedinim razdobljima mobilnosti (upoznati su sa Sporazumom o učenju);
 • osiguranjem kvalitete okruženja za učenje koje omogućuje ustanova domaćin (primjerice, propisi o sigurnosti, neophodna oprema, stručno vodstvo nastavnika i stručnih učitelja);
 • nadgledanjem postupka mobilnosti u ustanovi domaćinu (primjerice, imenovanje mentora);
 • određivanjem osobe zadužene za poštivanje Sporazuma o učenju (primjerice, osoba koju učenik može obavijestiti o nepoštivanju Sporazuma o učenju);
 • aktivnostima učenja u kojima sudjeluje učenik, a koje su predviđene u fazi prije mobilnosti;
 • primjenom procedura kojima se osigurava poštivanje odredaba Sporazuma o učenju;
 • primjenom procedura za rješavanje problema koji se mogu javiti tijekom razdoblja učenja u inozemstvu.

Za vrijeme mobilnosti važno je i osiguravanje kvalitete procesa ocjenjivanja:

 • svi sudionici (nastavnici, stručni učitelji, učenici) trebaju biti upoznati s mjerilima ocjenjivanja koje će primjenjivati u ocjenjivanju učenika;
 • provedeni postupci i mjerila ocjenjivanja trebaju biti u skladu s dogovorenima.

Osiguravanje kvalitete dokumentiranja postignuća učenika ostvaruje se tako da ustanova domaćin nakon razdoblja mobilnosti pravovremeno izdaje učeniku prijepis ocjena, a učenikov prijepis ocjena jasno pokazuje što je ostvareno. Informacije o postignućima učenika trebaju biti razumljive osobi koja će potvrditi učenikove ocijenjene ishode učenja (kredit) stečene u inozemstvu, ali i drugim zainteresiranim osobama (npr. poslodavcima).

Ocijenjeni i dokumentirani ishodi učenja moraju biti usklađeni s onima koji su dogovoreni Sporazumom o učenju ili Memorandumom o razumijevanju.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija