loading
Često postavljena pitanja
Često postavljena pitanja

Često postavljana pitanja

Što je ECVET?

ECVET (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) jedan je od ključnih europskih alata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji bi trebao olakšati  integraciju razdoblja međunarodne mobilnosti u redovno obrazovanje. Radi se o tehničkom okviru za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja koje je učenik stekao u inozemstvu  s ciljem postizanja kvalifikacije.

Koja je svrha međunarodne mobilnosti?

Međunarodna mobilnost podrazumijeva niz aktivnosti stjecanja i proširivanja znanja, vještina i kompetencija izvan matične obrazovne ustanove te ima krajnju svrhu povećati konkurentnost pojedinca na tržištu rada. Ako međunarodna mobilnost uključuje i primjenu ECVET-a, dolazi do priznavanje ishoda učenja stečenih za vrijeme mobilnosti. 

Zašto primijeniti ECVET u međunarodnoj mobilnosti?

Mnogo je razloga zbog kojih je dobro primijeniti ECVET, a oni se ponajprije odnose na dobrobiti vezane za pojedince koji sudjeluju u mobilnosti, ali i sudjelujuće ustanove. Primjena ECVET-a nudi učeniku nova iskustva i izazove te jasno definira koja su očekivana postignuća mobilnosti. Također omogućuje njihovo ocjenjivanje, potvrđivanje i priznavanje, što učenika čini konkurentnijim na tržištu rada. Škola koja koristi ECVET promovira strukovno obrazovanje, stječe ugled i razvija modernu dimenziju inozemnog partnerstva, a ECVET ujedno i projektu daje dodanu vrijednost sadržajnijim planiranjem mobilnosti koja se temelji na ishodima učenja. Također, korištenje ECVET-a omogućuje poslodavcima bolje razumijevanje stečenih kvalifikacija te dodatno zbližava obrazovni sektor s tržištem rada.

Kako primijeniti ECVET?

Primjenom ECVET-a želi se pružiti podrška cjeloživotnom učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja najčešće stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu. ECVET se stoga može primijeniti kada se učenici upućuju u međunarodnu mobilnost te kada se učenje odvija u drugom kontekstu (škola ili tvrtka) od onoga u kojem učenik stječe kvalifikaciju. Ishodi učenja koji se stječu na taj način mogu se priznati učeniku i postati dio njegove kvalifikacije primjenom ECVET-a u nekoliko faza. U fazi prije mobilnosti potrebno je uspostaviti partnerstvo ustanova koje će biti uključene u mobilnost učenika. Partnerstvo se potvrđuje potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju (MoR). Partnerske ustanove se dogovaraju oko ishoda učenja, odnosno skupova ishoda učenja koje će učenik stjecati u mobilnosti te razrađuju načine stjecanja, a posebice važan je dogovor oko ocjenjivanja ishoda učenja, koje se u ECVET odvija za vrijeme mobilnosti. U tom je smislu potrebno unaprijed raspraviti način priznavanja i potvrđivanja stečenih ishoda učenja. Kao konačni korak prije mobilnosti, između učenika u mobilnosti i partnerskih ustanova (ustanova pošljateljica i ustanova primateljica) potpisuje se Sporazum o učenju (SoU). U fazi tijekom mobilnosti, primjena ECVET-a podrazumijeva organizaciju aktivnosti učenja sukladno navodima iz Sporazuma o učenju te ocjenjivanje i prikupljanje dokaza o stečenim ishodima učenja učenika. Ocjene koje je učenik stekao u mobilnosti zapisuju se u Prijepis ocjena ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Treća faza primjene ECVET-a odvija se nakon razdoblja mobilnosti, tj. po povratku učenika u školu, gdje se provodi postupak potvrđivanja i priznavanja stečenih ishoda učenja. Potvrđivanje se temelji na rezultatima ocjenjivanja i dostavljenoj dokumentaciji o provedenom ocjenjivanju u ustanovi primateljici, sukladno navodima iz Sporazuma o učenju. Postupak uključuje provjeru ostvarenih ishoda učenja i usporedbu s dogovorenim skupom ishoda učenja. Na temelju dokumentacije ustanova pošiljateljica potvrđuje kredit učeniku ako je stekao dogovorene ishode učenja, a posljednji korak primjene ECVET-a je priznavanje kredita postignutog u inozemstvu. To je postupak kojim se skup(ovi) ishoda učenja postignut(i) u drugoj zemlji službeno ovjeravaju, dodjeljuju učeniku te postaju sastavni dio kvalifikacije za koju se obrazuje. 

Kako pronaći partnere za primjenu ECVET-a?

Partnere za provedbu projekata mobilnosti s primjenom ECVET-a možete pronaći na sljedećim platformama:
Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije također postoji baza podataka o ustanovama, institucijama i školama zainteresiranim za buduću suradnju u okviru programa Erasmus+, a popis hrvatskih ustanova zainteresiranih za primjenu ECEVT-a možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Što su Memorandum o razumijevanju i Sporazum o učenju?

Memorandum o razumijevanju (MoR) je sporazum sklopljen između partnerskih ustanova kao okvir za prijenos ishoda učenja. Ovaj sporazum sadrži popis partnera, naziv kvalifikacije na koju/e se odnosi, popis skupova ishoda učenja, rok trajanja i sl. Memorandumom obje strane prihvaćaju odgovarajuće procedure za uspješnu provedbu mobilnosti ECVET-a te definiraju uvjete pod kojima se polaznikovi ishodi učenja, ostvareni u partnerskoj ustanovi u inozemstvu, potvrđuju i priznaju u matičnoj ustanovi. Memorandum o razumijevanju daje okvir unutar kojega se potpisuju pojedinačni i detaljniji sporazumi za pojedinu mobilnost (Sporazumi o učenju - SoU), a oblikuje se dovoljno općenito, tako da vrijedi za određeno vremensko razdoblje te se ne treba mijenjati kada se promijene uvjeti.
Sporazum o učenju (SoU) je dokument kojim se definiraju uvjeti za mobilnost svakog pojedinog polaznika. Njime se utvrđuju skupovi ishoda učenja koje će polaznik ostvariti u inozemstvu tijekom razdoblja mobilnosti, kao i način i vrijeme ocjenjivanja ishoda učenja te način potvrđivanja kredita.

Kako se koriste ishodi učenja u ECVET-u?

Svaka mobilnost zahtijeva usuglašavanje skupova ishoda učenja, odnosno ishoda učenja koji će se stjecati u mobilnosti. Način korištenja skupova ishoda učenja u mobilnosti ovisit će o kvalifikacijskim sustavima partnera u mobilnosti. Ako obje zemlje iz kojih partnerske ustanove dolaze već koriste skupove ishoda učenja, moguće je upotrijebiti postojeće skupove (ili dijelove skupova) i prema potrebi ih prilagoditi. Pritom se vodi računa o obujmu skupa ishoda učenja. Ako su skupovi ishoda učenja većeg obujma, a mobilnost je kraćeg trajanja, bit će nužno odabrati dio ishoda učenja koje će biti moguće ostvariti tijekom razdoblja mobilnosti.
Druga mogućnost je razviti specifične skupove ishoda učenja za mobilnost koji su u skladu s potrebama partnera koji sudjeluju u mobilnosti. Ako jedan ili oba kvalifikacijska sustava ne koriste ishode učenja, i dalje je moguće koristiti ECVET izradom skupova ishoda učenja koji će se koristiti samo u okviru mobilnosti. Veliki dio nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj nije napisan korištenjem ishoda učenja te će biti nužno identificirati sadržaje od kojih se mogu oblikovati ishodi učenja primjereni za mobilnost i izraditi skupovi ishoda učenja koji bi se koristili tijekom razdoblja mobilnosti.

 

Kako se ECVET može koristiti u kvalifikacijskom sustavu koji ne koristi skupove ishoda učenja?

U zemljama gdje kvalifikacije nisu opisane skupovima ishoda učenja ili nije omogućeno njihovo prikupljanje, moguće je koristiti ECVET stvaranjem skupova ishoda učenja koji se koriste samo u okviru mobilnosti.
Veliki dio nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj nije napisan korištenjem ishoda učenja te je ova aktivnost važna da bi se identificirali sadržaji od kojih se mogu oblikovati ishodi učenja primjereni za mobilnost i izraditi skupovi ishoda učenja koji bi se koristili tijekom razdoblja mobilnosti. Ovi skupovi mogu biti zajednički za jednu ili više kvalifikacija. 

 

Trebamo li ponovno provjeravati ishode učenja koje je učenik stekao u međunarodnoj mobilnosti?

Ako postignuti ishodi učenja u inozemstvu odgovaraju dogovorenim ishodima učenja navedenim u Sporazumu o učenju,  bit će potvrđeni. To znači da su učenici za vrijeme boravka u inozemstvu stekli dogovorene ishode učenja koji su potrebni za određeni program obrazovanja/skup/kvalifikaciju. Za potvrđene ishode učenja učenici ne moraju ponovno polagati ispit ili nadoknađivati vrijeme učenja nego bi u odgovarajućoj polaznikovoj dokumentaciji trebalo naznačiti da su ostvareni tijekom mobilnosti.

Koje je značenje kredita u ECVET-u?

Kada se polaznik nakon razdoblja međunarodne mobilnosti vrati u svoju matičnu ustanovu, potvrđuju mu se i priznaju ocijenjeni ishodi učenja – kredit stečen u međunarodnoj mobilnosti. Kredit za ishode učenja je skup ishoda učenja pojedinog polaznika koji su ocijenjeni i koji se mogu prikupljati na putu stjecanja kvalifikacije ili prenositi na druge obrazovne programe ili kvalifikacije. Kredit je potvrđen ako je učenik stekao dogovorene ishode učenja. Kada je kredit stečen u inozemstvu potvrđen učeniku, prenosi se i tako postaje dijelom kvalifikacije za koju se učenik obrazuje u matičnoj ustanovi. Potvrđivanje kredita preduvjet je njegova priznavanja.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija