loading
ECVET kvaliteta
ECVET kvaliteta

Kvaliteta

Osiguranje kvalitete pojedinačne mobilnosti

Planiranje uključuje sve mjere osiguravanja kvalitete aktivnosti u razdoblju prije mobilnosti. Najvažnije je postavljanje jasnih ciljeva za razdoblje mobilnosti. Kada je određena mobilnost organizirana u okviru postojećeg partnerstva ugovorenog Sporazumom o razumijevanju, uzimaju se u obzir prethodno dogovorena polazišta mobilnosti.

Provedba se ostvaruje aktivnostima učenja i poučavanja u inozemstvu tijekom razdoblja mobilnosti. Mjere za osiguravanje kvalitete odnose se na stjecanje dogovorenih ishoda učenja, ocjenjivanje postignutih ishoda učenja i dokumentiranje učenikovih postignuća.

Vrednovanje mobilnosti provodi se nakon učenikova povratka u matičnu ustanovu, u razdoblju ECVET-a nakon mobilnosti. Zadužena osoba u matičnoj ustanovi provjerava usklađenost stečenih ishoda učenja sa Sporazumom o učenju. Na temelju provjere učeniku se potvrđuje i priznaje kredit stečen u inozemstvu. Nakon završetka triju faza mobilnosti (prije, tijekom i nakon mobilnosti), potrebno je vrednovati cijeli postupak. Osnovno je utvrditi mogu li se učeniku priznati znanja, vještine i kompetentnost stečene u inozemstvu.

U slučaju da se učeniku ne može priznati kredit stečen u inozemstvu u skladu s planiranim, potrebno je vrednovati postupke i aktivnosti prije, tijekom i nakon mobilnosti te prikupiti odgovarajuće informacije kako bi se u budućnosti osiguralo priznavanje kredita.

U postupak vrednovanja trebali bi biti uključeni svi sudionici mobilnosti: ustanova domaćin, matična ustanova i učenik kako bi se u postupku osvrta na provedenu mobilnost svi mogli iskazati svoja iskustva i stajališta.

Revidiranje koje se provodi na temelju rezultata postupka vrednovanja može biti polazište za izradu akcijskoga plana kojim će se unaprijediti buduće mobilnosti.

Osiguranje kvalitete pojedinačne mobilnosti
text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija