loading
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Što je ECVET?

ECVET u kontekstu međunarodne mobilnosti

ECVET je europski alat za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja stečenih tijekom međunarodne mobilnosti. Primjena ECVET-a projektima osigurava dodanu vrijednost te omogućuje bolje razumijevanje postignutih kvalifikacija, a temeljni cilj je omogućiti da ishodi učenja stečeni tijekom međunarodne mobilnost postanu sastavni dio kvalifikacije za koju se učenik obrazuje u matičnoj ustanovi.

Jedan od ključnih elemenata ECVET-a je međunarodna mobilnost, odnosno skup aktivnosti prilagođenih polaznicima s ciljem stjecanja novih i/ili proširivanja stečenih znanja, vještina i kompetencija te stjecanja radnog iskustva u inozemstvu, čime učenici povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Namjera je europskih politika i smjernica polaznicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju omogućiti dulje trajanje međunarodne mobilnosti sa svrhom učenja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj alata za priznavanje stečenih ishoda učenja u razdoblju međunarodne mobilnosti kao sastavnoga dijela obrazovanja i osposobljavanja polaznika.

Međunarodnom mobilnošću uz primjenu ECVET-a izravno se adresiraju neke od temeljnih odrednica programa Erasmus+ (priznavanje vještina i kvalifikacija te poticanje suradnje i partnerstva), s naglaskom na međusobno povjerenje između sudjelujućih institucija, čime se izravno doprinosi harmonizaciji sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na europskoj razini.

Leonardo da Vinci i Erasmus+

Od 2009. do 2013. međunarodne mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj ostvarivale su se kroz europski Program za cjeloživotno učenje (potprogram Leonardo da Vinci), a njihova provedba nastavljena je i u okviru programa Erasmus+, koji se u Hrvatskoj provodi od 2014.

Najznačajnija aktivnost programa Leonardo da Vinci, Mobilnost, bila je usmjerena na provođenje inozemne stručne prakse za ciljnu skupinu osoba koje su u sustavu početnog strukovnog obrazovanja (IVT mobilnost) i osoba na tržištu rada (PLM mobilnost), odnosno stručnog usavršavanja za stručnjake u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VETPRO mobilnost).

Kao najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Erasmus+ nudi učenicima, osoblju i organizacijama uključenima u strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogućnost sudjelovanja u projektima mobilnosti (Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i strateškim partnerstvima (Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse). Od uvođenja programa Erasmus+, u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja financirano je 200-injak različitih projekata ukupne vrijednosti preko 19 milijuna eura, a priliku za stjecanje međunardnog iskustva iskoristilo je gotovo 7000 učenika. Korisnici su pritom prepoznali važnost priznavanja i vrednovanja stečenih znanja i kvalifikacija, što potvrđuje i brojka od 70-ak ustanova koje su u svojim projektima primijenile ECVET. 

Više informacija o mogućnostima sudjelovanja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potražite na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija