loading
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Što je ECVET?

Uspostava ECVET-a

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) jedan je od ključnih europskih alata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Razvijen je u sklopu Kopenhaškog procesa, čijom se primjenom želi pružiti podrška cjeloživotnom učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja najčešće stečenih u inozemstvu.

Dosadašnja iskustva provedbe različitih projekata mobilnosti pokazala su da mlade osobe nedovoljno često koriste mogućnosti međunarodne mobilnosti sa svrhom učenja. Iako su takva iskustva iznimno vrijedna za mlade osobe, prvenstveno jer doprinose njihovom osobnom razvoju i konkurentnosti na tržištu rada, ona se nisu dovoljno koristila zbog različitih poteškoća (povezivanje razdoblja mobilnosti sa stjecanjem kvalifikacije, velike razlike među sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi, različita fleksibilnost obrazovnih sustava i sl.). Problem su predstavljale i poteškoće u priznavanju stečenih ishoda učenja te njihova integracija u procese obrazovanja/učenja u koje je pojedinac bio prethodno uključen.

Zbog navedenih razloga Europska komisija i dionici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju promiču razvoj zajedničkih alata koji potiču povezivanje, povećavaju transparentnost i pouzdanost ishoda učenja i strukovnih kvalifikacija te olakšavaju priznavanje kompetencija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Jedan je od tih alata i Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET), koji je uspostavljen u lipnju 2009. godine.

Preporuka o uspostavi ECVET-a

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) kontinuirano se razvijao otkad je Kopenhaškom deklaracijom donesena odluka o razvoju kreditnog sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Prijedlog o pokretanju ECVET-a, utemeljen na doprinosima nacionalnih stručnjaka, predstavnika socijalnih partnera, Europske komisije i Europskoga centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) kao članova tehničke radne skupine, poslan je 2006. i 2007. na šire europsko savjetovanje koje je rezultiralo Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća, a kojom je 2009. godine usvojen Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET).

Preporuka sadrži sve ključne elemente i načela na kojima se temelji ECVET te preporuke za zemlje članice i Europsku komisiju o provedbi ECVET-a. Također, u prilozima Preporuke nalazi se rječnik ključnih pojmova te opisi svih sastavnica sustava ECVET-a.

Donošenjem Preporuke počela je uvodna faza, koja je uključivala pripremu za uvođenje ECVET-a te njegovu postupnu primjenu, s prvom europskom evaluacijom 2014. godine, dok je sljedećoj fazi došlo do potpune primjene ECVET-a za strukovne kvalifikacije na odgovarajućim razinama Europskog kvalifikacijskog okvira.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija