loading
ECVET stručnjaci
ECVET stručnjaci

Stručnjaci

Radna skupina stručnjaka za ECVET

Hrvatska Radna skupina stručnjaka za ECVET zaživjela je u sklopu projekta Europske komisije „Nacionalni timovi stručnjaka za ECVET“, koji se osim u Republici Hrvatskoj provodi u još 24 europske zemlje. Skupina od samog početka djelovanja uživa punu administrativnu, tehničku i programsku potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja je imenovana nacionalnim koordinacijskim tijelom za provedbu ovoga projekta. Svrha ove suradnje jest učinkovita promidžba ECVET-a i njegovih prednosti za sve dionike (donositelje politika, strukovne škole i ostale partnerske ustanove) na nacionalnoj razini te nacionalna primjena ovoga sustava, što se prije svega odnosi na međunarodnu mobilnost učenika u hrvatskim strukovnim školama.

Budući da Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju dotad nije provođen u Hrvatskoj, na samom početku svojega djelovanja Radna skupina trebala je dobiti odgovarajući uvid u ovaj sustav i steći cjelovito znanje o svim njegovim sastavnicama, kao i o mogućnostima njegove primjene s obzirom na posebnosti različitih nacionalnih konteksta. Stoga su članovi na redovnim koordinacijskim sastancima raspravljali o različitim pristupima ECVET-u, brojnim primjerima dobre prakse, intenzivno razmjenjivali iskustva s kolegama iz nacionalnih timova drugih europskih zemalja te sudjelovali u radionicama i konferencijama u organizaciji Europske komisije i partnerskih ustanova.

Članovi Radne skupine usredotočeni su na pomno proučavanje aktualne situacije u nacionalnom strukovnom obrazovanju te svih njegovih dijelova, poput kurikuluma, standarda kvalifikacija, ocjenjivanja i vrednovanja strukovnih i općih predmeta u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i sl. Svrha takvoga bavljenja ovim segmentom obrazovnoga sustava je održiva i pouzdana primjena ECVET-a na nacionalnoj razini, odnosno njegovo integriranje u nacionalni sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Aktivnosti koje hrvatska Radna skupina od samih početaka kontinuirano provodi (koordinacijski sastanci, radionice, savjetovanje i pružanje podrške potencijalnim i postojećim korisnicima, izrada i prevođenje publikacija, suradnja s relevantnim tijelima na nacionalnoj i europskoj razini) usmjerene su na isticanje prednosti koje ovaj sustav nudi sudionicima mobilnosti te poticanje njegove primjene. Rezultat svega navedenog bolje je razumijevanje i povećana vidljivost ECVET-a među nacionalnim dionicima, kao i stvaranje dodane vrijednosti osmišljenim projektima mobilnosti.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija